Η δημιουργία του αγγειοχειρουργικού registry, δηλαδή ενός μητρώου καταγραφής αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων αποτελεί μία επιθυμία της αγγειοχειρουργικής κοινότητας σχεδόν από της ίδρυσής της. Αρκετές φορές, επίλεκτα μέλη της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αυτό το στόχο αλλά τελικά το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Η ύπαρξη μητρώου καταγραφής επεμβάσεων αποτελεί μία πραγματικότητα σε όλα τα σύγχρονα συστήματα υγείας.

Σήμερα, η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής έχει θέσει ως μία από τις πιο σημαντικές της προτεραιότητες την πραγμάτωση αυτού του σχεδίου. Η εταιρεία όρισε Επιτροπή Διαχείρισης του Μητρώου η οποία έχει αναλάβει την οργάνωση του προγράμματος. Με το αγγειοχειρουργικό registry θα είναι δυνατό να καταγραφεί η πραγματική δυναμική της αγγειοχειρουργικής σε όλη την επικράτεια ενισχύοντας τη θέση της ειδικότητας. Επιπρόσθετα, φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα εργαλείο έρευνας το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε το επιθυμεί μέσα από συγκεκριμένη και γνωστοποιημένη διαδικασία.

Ευελπιστούμε στη βοήθεια όλων ώστε ο στόχος αυτός να γίνει σύντομα πραγματικότητα.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2019

 

Ανδρέας Λάζαρης, Κωνσταντίνος Μουλακάκης
Αγγειοχειρουργοί
Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώου Καταγραφής Αγγειακών Παθήσεων