Το HEVAR (Hellenic Vascular Registry) αποτελεί το ελληνικό μητρώο καταγραφής αγγειακών παθήσεων και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (ΕΕΑΕΧ), από το 2019. H καταγραφή των στοιχείων γίνεται διαδικτυακά και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο. Εκτός από μητρώο καταγραφής αγγειακών επεμβάσεων, το HEVAR λειτουργεί και ως ατομικό αρχείο καταγραφής επεμβάσεων (logbook) κάθε εγγεγραμμένου χειρουργού.

Το HEVAR είναι μέλος του Vascunet, του Πανευρωπαικού δικτύου μητρώων καταγραφής αγγειακών παθήσεων.

Στόχος της ΕΕΑΕΧ είναι όπως στο HEVAR να καταγράφεται συστηματικά το σύνολο των αγγειακών παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στη χώρα, στα πρότυπα αντίστοιχων μητρώων που υπάρχουν στις περισσότερες χώρες, όπως το VSQIP στο Ηνωμένο Βασίλειο, το VQI στις ΗΠΑ και τον Καναδά, το Swedvasc στη Σουηδία, το GermanVasc στη Γερμανία κ.α.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, η συμμετοχή στο HEVAR είναι  εθελοντική και ως εκ τούτου η καταγραφόμενη δραστηριότητα ανά νοσοκομείο μπορεί να μην ανταποκρίνεται απόλυτα, στην πραγματική. 

Ιδρυτική ανακοίνωση του HEVAR

Η δημιουργία του αγγειοχειρουργικού registry, δηλαδή ενός μητρώου καταγραφής αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων αποτελεί μία επιθυμία της αγγειοχειρουργικής κοινότητας σχεδόν από της ίδρυσής της. Αρκετές φορές, επίλεκτα μέλη της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αυτό το στόχο αλλά τελικά το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Η ύπαρξη μητρώου καταγραφής επεμβάσεων αποτελεί μία πραγματικότητα σε όλα τα σύγχρονα συστήματα υγείας.

Σήμερα, η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής έχει θέσει ως μία από τις πιο σημαντικές της προτεραιότητες την πραγμάτωση αυτού του σχεδίου. Η εταιρεία όρισε Επιτροπή Διαχείρισης του Μητρώου η οποία έχει αναλάβει την οργάνωση του προγράμματος. Με το αγγειοχειρουργικό registry θα είναι δυνατό να καταγραφεί η πραγματική δυναμική της αγγειοχειρουργικής σε όλη την επικράτεια ενισχύοντας τη θέση της ειδικότητας. Επιπρόσθετα, φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα εργαλείο έρευνας το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε το επιθυμεί μέσα από συγκεκριμένη και γνωστοποιημένη διαδικασία.

Ευελπιστούμε στη βοήθεια όλων ώστε ο στόχος αυτός να γίνει σύντομα πραγματικότητα.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2019

 

Ανδρέας Λάζαρης, Κωνσταντίνος Μουλακάκης
Αγγειοχειρουργοί
Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώου Καταγραφής Αγγειακών Παθήσεων