Εδώ θα βρείτε διάφορα έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη χρήση του HEVAR. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως έχουν ή να κάνετε όποιες αλλαγές επιθυμείτε.