Μέσα από το HEVAR μπορείτε να εξαγάγετε στοιχεία για επεξεργασία όπως για στατιστική ανάλυση, διεξαγωγή έρευνας κλπ. Σημειώνεται ότι μπορειτε να δείτε μόνο στοιχεία στα οποία έχετε πρόσβαση και όχι άλλα. Έτσι για παράδειγμα, αν με τους κωδικούς σας εισάγετε μόνο προσωπικά σας στοιχεία τότε μπορείτε να δείτε μόνο αυτά. Στην περίπτωση που θέλετε να δείτε τα στοιχεία ασθενών άλλων χρηστών του HEVAR, τότε αυτό μπορεί να γίνει μόνο με απευθείας συνεννόηση με τον άλλον χρήστη με τον οποίο μπορείτε να συνεργαστείτε. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει εξαγωγή στοιχείων είναι ο παρακάτω:

1. Συνδεθείτε στο HEVAR με τους προσωπικούς κωδικούς σας.

Εφαρμόστε τη συνήθη διαδικασία στην σελίδα https://vascularregistry.gr/registry/admin.php

2. Επιλέξτε το module του οποίου τα στοιχεία θέλετε να επεξεργαστείτε

Επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα modules (Aortic aneurysm disease, Carotid artery disease, Lower limb ischemia).

3. Στο κελί αναζήτησης αναζητείστε τους ασθενείς με τα κριτήρια που επιθυμείτε (πχ  το όνομα του μοσχεύματος που χρησιμοποιήθηκε)

Στην περίπτωση που θέλετε να επεξεργαστείτε το σύνολο των εγγραφών τότε αφήνετε το κελί αναζήτησης κενό. Από το σύνολο των εγγραφών που προκύπτουν είτε από την αναζήτησή είτε χωρίς την αναζήτησή, μπορείτε να επιλέξετε (αν θέλετε) κάποιες από τις καταχωρήσεις κάνοντας κλικ στο κενό κουμπί αριστερά της γραμμής καταχώρησης.

4. Στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί “Advanced Commands”.

Από τις επιλογές που υπάρχουν μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές εξαγωγής στοιχείων:

  • Export as CSV (All Records): Με την επιλογή αυτή μπορείτε αν εξαγάγετε το σύνολο των στοιχείων σας από το συγκεκριμένο module
  • Export as CSV (Search Results): Με την επιλογή αυτή επιλέγετε το σύνολο των στοιχείων που έχουν προκύψει από την αναζήτηση
  • Export as CSV (Checked Records): Με την επιλογή αυτή επιλέγετε το σύνολο των καταχωρήσεων που έχετε επιλέξει

5.  Πατήστε το κουμπί Go

Ένα αρχείο με ονομασία το όνομα του module, την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου και έναν αριθμό και κατάληξη .csv (πχ aortic_aneurysm_disease-20191227-******.csv) θα αποθηκευτεί στον σκληρό σας δίσκο.

6. Ανοίξτε και επεξεργαστείτε το αρχείο που αποθηκεύσατε

Ένα αρχείο τύπου .csv μπορεί να ανοίξει με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ. Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Mac (λειτουργικό OsX) ο πιο εύκολος τρόπος είναι να ανοίξετε το αρχείο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Numbers (εφαρμογή spreadsheet αντίστοιχη του Microsoft Excel). Το αρχείο ανοίγει εύκολα κάνοντας click στο όνομά του μέσα από το Numbers ή απλά από το Finder. Μέσα από το Numbers μπορείτε να κάνετε εξαγωγή του αρχείου στη μορφή .xls ώστε να είναι άμεσα αναγνώσιμο και σε Microsoft Excel.