Περιεχόμενα

 1. Εξαγωγή δεδομένων (Βήματα 1a-1f)
 2. MS EXCEL:
  1. Επεξεργασία στηλών με περισσότερα από ένα στοιχεία
  2. Επεξεργασία στήλης ημερομηνίας
  3. Αντικατάσταση κενών κελιών με 0, παύλα ή άλλη τιμή
  4. Αλλαγή χρώματος επιλεγμένων κελιών
  5. Συλλογή όλων των στοιχείων μίας στήλης (ή γραμμής) από κάποιο κελί και μέχρι το τέλος της στήλης (ή γραμμής)
  6. Μετατροπή Yes, No, κενό σε 1, 0, κενό
  7. Πώς να επιλέξετε μια ολόκληρη στήλη στο Excel: Η πιο γρήγορη συντόμευση
  8. Πώς να αντιαταστήσετε τα μη κενά κελία με 1, παύλα ή άλλη τιμή
 

 

Μέσα από το HEVAR μπορείτε να εξαγάγετε στοιχεία για επεξεργασία όπως για στατιστική ανάλυση, διεξαγωγή έρευνας κλπ. Σημειώνεται ότι μπορειτε να δείτε μόνο στοιχεία στα οποία έχετε πρόσβαση και όχι άλλα. Έτσι για παράδειγμα, αν με τους κωδικούς σας εισάγετε μόνο προσωπικά σας στοιχεία τότε μπορείτε να δείτε μόνο αυτά. Στην περίπτωση που θέλετε να δείτε τα στοιχεία ασθενών άλλων χρηστών του HEVAR, τότε αυτό μπορεί να γίνει μόνο με απευθείας συνεννόηση με τον άλλον χρήστη με τον οποίο μπορείτε να συνεργαστείτε. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει εξαγωγή στοιχείων είναι ο παρακάτω:

1a. Συνδεθείτε στο HEVAR με τους προσωπικούς κωδικούς σας.

Εφαρμόστε τη συνήθη διαδικασία στην σελίδα https://vascularregistry.gr/registry/admin.php

1b. Επιλέξτε το module του οποίου τα στοιχεία θέλετε να επεξεργαστείτε

Επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα modules.

1c. Στο κελί αναζήτησης αναζητείστε τους ασθενείς με τα κριτήρια που επιθυμείτε (πχ  το όνομα του μοσχεύματος που χρησιμοποιήθηκε)

Στην περίπτωση που θέλετε να επεξεργαστείτε το σύνολο των εγγραφών τότε αφήνετε το κελί αναζήτησης κενό. Από το σύνολο των εγγραφών που προκύπτουν είτε από την αναζήτησή είτε χωρίς την αναζήτησή, μπορείτε να επιλέξετε (αν θέλετε) κάποιες από τις καταχωρήσεις κάνοντας κλικ στο κενό κουμπί αριστερά της γραμμής καταχώρησης.

1d. Στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί “Advanced Commands”.

Από τις επιλογές που υπάρχουν μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές εξαγωγής στοιχείων:

 • Export as CSV (All Records): Με την επιλογή αυτή μπορείτε αν εξαγάγετε το σύνολο των στοιχείων σας από το συγκεκριμένο module
 • Export as CSV (Search Results): Με την επιλογή αυτή επιλέγετε το σύνολο των στοιχείων που έχουν προκύψει από την αναζήτηση
 • Export as CSV (Checked Records): Με την επιλογή αυτή επιλέγετε το σύνολο των καταχωρήσεων που έχετε επιλέξει

1e.  Πατήστε το κουμπί Go

Ένα αρχείο με ονομασία το όνομα του module, την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου και έναν αριθμό και κατάληξη .csv (πχ aortic_aneurysm_disease-20191227-******.csv) θα αποθηκευτεί στον σκληρό σας δίσκο.

1f. Ανοίξτε και επεξεργαστείτε το αρχείο που αποθηκεύσατε

Ένα αρχείο τύπου .csv μπορεί να ανοίξει με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ. Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Mac (λειτουργικό OsX) ο πιο εύκολος τρόπος είναι να ανοίξετε το αρχείο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Numbers (εφαρμογή spreadsheet αντίστοιχη του Microsoft Excel). Το αρχείο ανοίγει εύκολα κάνοντας click στο όνομά του μέσα από το Numbers ή απλά από το Finder. Μέσα από το Numbers μπορείτε να κάνετε εξαγωγή του αρχείου στη μορφή .xls ώστε να είναι άμεσα αναγνώσιμο και σε Microsoft Excel. 

Ένας άλλος τρόπος μετατροπής ενός αρχείου .csv σε αρχείο άλλης μορφής όπως ένα αρχείο τύπου .xls είναι με χρήση online εργαλείου μετατροπής. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να συνδεθεί στην ιστοσελίδα Convertio.co (https://convertio.co) και να κάνει τη μετατροπή ακολουθώντας τις οδηγίες. 

Περιεχόμενα

 

2.1. MS EXCEL: Επεξεργασία στηλών με περισσότερα από ένα στοιχεία (Update 30/1/2022)

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο Excel θα πρέπει να έχει προκύψει από μετατροπή αρχείου csv και όχι από κατ’αρχήν αρχείο xls)

Αν μία στήλη περιέχει περισσότερα από ένα διαφορετικά στοιχεία είναι δύσκολη η επεξεργασία της. Για να γίνει αυτό πρέπει να μετατρέψουμε το κείμενο της μίας στήλης σε περισσότερες στήλες. Αυτό μπορεί να γίνει με το wizard του Excel “Text to Columns…” που βρίσκεται στο μενού “Data” (Data > Text to Columns…).  Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε φαίνεται κάπως περίπλοκη αλλά όπως μπορεί τελικά να διαπιστώσει κανείς δεν είναι και τόσο: 

 1. Επιλέγουμε ολόκληρη τη στήλη που μας ενδιαφέρει και την αντιγράφουμε (Copy). Ας πούμε ότι θέλουμε να ανοίξουμε τη στήλη με τίτλο “Commorbities” που μπορεί να περιέχει 1-3 επιλογές από τις ακόλουθες: CAD, COPD, PAD 
 2. Πηγαίνουμε μετά την τελευταία στήλη του φύλλου εργασίας μας που περιέχει στοιχεία του αρχείου μας και δεξιά αυτής επικολούμε σε νέα στήλη το περιεχόμενο της προηγούμενης στήλης που έχουμε αντιγράψει επιλέγοντας την “Επικόλληση” (Paste). 
 3. Μαρκάρουμε τη νέα στήλη και επιλέγουμε το Data > Text to Columns… 
 4. Ακολουθούμε τη διαδικασία που εμφανίζεται στα διαδοχικά παράθυρα και πατάμε το “Finish”. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να επιλεγούν οι επιλογές “Delimited” και “Tab”.
 5. Τώρα έχουμε δημιουργήσει νέες στήλες που αντιστοιχούν στις διαφορετικές επιλογές που υπάρχουν στην αρχική στήλη. Βλέπουμε όμως ότι κάθε νέα στήλη δεν περιέχει αυστηρά μόνο τα στοιχεία των επιμέρους επιλογών της αρχικής στήλης. Έτσι για παράδειγμα μπορεί στην ίδια στήλη να υπάρχει οποιαδήποτε από τις επιλογές της αρχικής στήλης (CAD, COPD, PAD). Θα πρέπει η κάθε νέα στήλη να περιέχει μόνο τα αντίστοιχα στοιχεία σε σχέση με μία μόνο επιλογή. Για να το πετύχουμε ακολουθούμε τα επόμενα βήματα. 
 6. Επιλέγουμε όλο το φύλλο εργασίας και κάνουμε ταξινόμηση (sorting) με βάση τα στοιχεία της πρώτης νέας στήλης. Για να γίνει αυτό επιλέγουμε Data > Sort > Column (η πρώτη νέα στήλη). Σημειώνουμε ότι η ταξινόμηση θα πρέπει να γίνει αλφαβητικά (“A to Z”) και πατάμε το κουμπί “Οκ”.
 7. Τώρα η νέα στήλη περιέχει όλες τις (μονήρεις) επιλογές κατά αύξουσα ονομαστική σειρά. Δίνουμε ως τίτλο στη στήλη το περιέχομενο της πρώτης αλφαβητικά επιλογής (πχ CAD). Μαρκάρουμε όλη τη στήλη ακριβώς κάτω από την τελευταία επιλογή “CAD” μέχρι το τέλος του φύλλου ερασίας μας και πατάμε δεξί κλικ και επιλέγουμε το “Insert“. Από το μενού που ανοίγει επιλέγουμε την πρώτη επιλογή “Shift cells right”. Τώρα όλα τα στοιχεία κάτω από την τελευταία καταχώρηση “CAD” της ομώνυμης στήλης έχουν μεταφερθεί μία θέση προς τα δεξιά. 
 8. Κάνουμε εκ νέου Sort στο φύλλο εργασίας μας με βάση τη νέα στήλη δίπλα από τη στήλη “CAD” με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω (“A to Z”). Μετά την ταξινόμηση παρατηρούμε την πρώτη νέα ένδειξη στη στήλη. Αν το περιεχόμενό της έχει δημιουργηθεί σε προηγούμενη στήλη (πχ “CAD”) τότε κάνουμε αποκοπή αυτής και όλων των αντίστοιχων κάτω από αυτή (“Cut”) και το επικολλούμε (“Paste”) στις αντίστοιχες θέσεις της στήλης “CAD” (προσοχή να μεταφερθεί στο περιεχόμενο της ίδιας σειράς). Αν το περιεχόμενο της πρώτης ένδειξης δεν υπάρχει τότε η στήλη αυτή ονομάζεται με αυτό το όνομα (πχ. “COPD”) και όλες οι επιλογές κάτω από την τελευταία ένδειξη COPD μεταφέρονται ένα κελί δεξιά με τις επιλογές: δεξί κλικ > Insert > Shift cells right
 9. Ακολούθως συνεχίζουμε τις επιλογές 6-8 μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. 

Περιεχόμενα

 

2.2. MS EXCEL: Επεξεργασία στήλης ημερομηνίας (Update 12/3/2022)

Για την επεξεργασία των αρχείων ημερομηνίας, θα πρέπει αυτά να μετατραπούν σε απλές ημερομηνίες. Για να γίνει αυτό ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
1. Δημιουργείστε μία κενή στήλη δίπλα από την στήλη που περιέχει τα αρχεία ημερομηνίας
2. Στο πρώτο κελί της νέας στήλης εισάγετε τη φόρμουλα =DATEVALUE(), βάζοντας εντός των παρενθέσεων το αντίστοιχο κελί της προηγούμενης στήλης.
3. Αντιγράψετε (COPY) αυτό το κελί και επικολλείστε το (PASTE) στα υπόλοιπα κενά κελιά της νέας στήλης μέχρι την τελευταία γραμμή του αρχείου σας. Τώρα κάθε κελί της νέας στήλης περιέχει από έναν πενταψήφιο αριθμό που αντιστοιχεί σε μία ημερομηνία. Το κελί αυτό είναι τώρα δυνατό να το επεξεργαστείτε, πχ να αφαιρέσετε το περιεχόμενο από άλλα αντίστοιχα κελιά και να βρείτε χρονικά διαστήματα, (πχ χρόνος νοσηλείας). Μπορείτε επίσης αν θέλετε να μετατρέψετε τον πενταψήφιο αριθμό σε απλό πεδίο ημερομηνίας κάνοντας δεξί κλικ στο πεδίο και επιιλέγοντας Format cells > Number > Category > Date > Type

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που στο κελί του Excel εμφανίζεται το μήνυμα #VALUE σημαίνει ότι πιθανόν να υπάρχει διαφορά στον τρόπο που αναφέρεται η ημερομηνία στο σύστημα του υπολογιστή σας. Δείτε οδηγίες εδώ. [Για το περιβάλλον Windows δουλεύει για το πεδίο Time & Language > Language & region > Regional format, η επιλογή English (United Kingdom) (Update 24/03/2024)] 

Περιεχόμενα

 

2.3. MS EXCEL: Αντικατάσταση κενών κελιών με 0, παύλα ή άλλη τιμή (Update 3/4/2022)

To quickly replace blanks in an Excel range and fill with zeros, dashes or other values:

 1. Select the range of cells with blank cells you want to replace.
 2. Press Ctrl + G to display the Go To dialog box and then click Special to display the Go To Special dialog box. Alternatively, you can click the Home tab in the Ribbon and then select Go to Special from the Find & Select drop-down menu.
 3. Select Blanks in the Go To Special dialog box and click OK. Excel will select all of the blank cells within the range.
 4. Type the value you want to enter in the blanks (such as 0, – or text). The value will be entered in the active cell. You can also type the value in the Formula Bar.
 5. Press Ctrl + Enter. The zero, dash or other value will be inserted in all of the selected blank cells.

(From: How to Replace Blank Cells in Excel with Zeros (0), Dashes (-) or Other Values (avantixlearning.ca))

Περιεχόμενα

 

2.4. MS EXCEL: Αλλαγή χρώματος επιλεγμένων κελιών (συνδυάζεται με 9) (Update 3/4/2022)

 1. Select the cell or range of cells you want to format. 
 2. Click Home > Format Cells dialog launcher, or press Ctrl+Shift+F
 3. On the Fill tab, under Background Color, pick the color you want.

(From: Add or change the background color of cells (microsoft.com))

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

 

2.6. MS EXCEL: Μετατροπή Yes, No, κενό σε 1, 0, κενό (Update 5/1/2023)

 1. Δημιουργήστε μία νέα στήλη δίπλα από τη στήλη με τις τιμές “Yes, No, ή κενό” (πχ η νέα στήλη είναι η στήλη EX που βρίσκεται δίπλα από τη στήλη EW)
 2. Εισάγετε την ακόλουθη φόρμουλα στο πρώτο κελί της νέας στήλης (πχ το κελί EX2): =IF(EW2=”No”,0,IF(EW2=”Yes”,1,IF(EW2=””,””)))
 3. Τέλος, αντιγράψετε το περιεχόμενο αυτού του κελιού στα υπόλοιπα κελιά της στήλης EX. Τώρα όλα τα κελιά της στήλης EX έχουν τις τιμές 1, 0, ή κενό αντί των τιμών Yes, No ή κενό της στήλης EW.

Αν η παραπάνω φόρμουλα δημιουργεί σφάλμα #ΝΑΜΕ? στο Excel, αντιγράψτε την παρακάτω:

=IF(EW2="No",0,IF(EW2="Yes",1,IF(EW2="","")))

(From: How to Ignore Formula / Not Calculate If Cell is Blank – (bluepecantraining.com))

Περιεχόμενα

 

2.7. MS EXCEL: Πώς να επιλέξετε μια ολόκληρη στήλη στο Excel: Η πιο γρήγορη συντόμευση (Update 4/1/2024)

 1. Για να επιλέξετε γρήγορα όλα τα κελιά στη στήλη, χρησιμοποιήστε “Ctrl + Shift + κάτω βέλος“.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το ενεργό κελί βρίσκεται στην κορυφή της στήλης πριν πατήσετε πλήκτρα. Αυτό διασφαλίζει ότι το Excel επιλέγει όλα τα κελιά με ακρίβεια.

(From: How To Select An Entire Column In Excel: The Quickest Shortcut – ManyCoders)

Περιεχόμενα

 

2.8. MS EXCEL: Αντικατάσταση μη κενών κελιών με 1, παύλα ή άλλη τιμή (Update 16/6/2024)

To quickly replace blanks in an Excel range and fill with zeros, dashes or other values:

 1. Select the range of cells with blank cells you want to replace.
 2. Press Ctrl + G to display the Go To dialog box and then click Special to display the Go To Special dialog box. Alternatively, you can click the Home tab in the Ribbon and then select Go to Special from the Find & Select drop-down menu.
 3. Select Constants in the Go To Special dialog box and click OK. Excel will select all of the non-blank cells within the range. Make sure that all options (Numbers, Text, Logicals, Errors) are checked.
 4. Type the value you want to enter in the blanks (such as 1, – or text). The value will be entered in the active cell. You can also type the value in the Formula Bar.
 5. Press Ctrl + Enter. The zero, dash or other value will be inserted in all of the selected non-blank cells.

Περιεχόμενα

 


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *