1. Ενημέρωση
  1. Νοσοκομεία HEVAR
   1. Κύρια: ΚΑΤ, Λαικό, Αττικό, Πάτρα, 251
   2. Δευτερεύοντα: Γεννηματάς, Ερυθρός
 2. Επικοινωνία με ασθενείς με SMS
  1. Εκτίμηση αριθμού SMS ανά έτος:
   1. 1ο έτος μετά επέμβαση: 3 SMS / ασθενή (1, 6, 12 μήνες) / 2ο-5ο έτος μετά: 1 SMS / ασθενή / έτος, συνολικά 4 SMS / ασθενή
   2. Συνολικά για 0-5 έτη FU: 7 SMS / ασθενή
   3. Άρα, συνολικός αριθμός SMS / έτος ~ Αριθμός ασθενών που μπαίνουν στη βάση ανά έτος (1000-2000) x 7, δηλαδή 7-14Κ / έτος (εκτιμούμενη μέση τιμή 10Κ SMS / έτος)
  2. SMS Gateways
   1. https://www.smsbox.gr/index.php: για >10K SMS, 0,038 € / SMS + 24% ΦΠΑ = 0,04712 € / SMS ή ~ 471,2 € / έτος / 10Κ SMS
   2. https://gatewayapi.com/pricing/#pricing: 0.0349 – 0.0389 € / SMS ~ 349-389 € / έτος / 10Κ SMS
   3. https://releans.com/sms/pricing/greece: 0.0452 € / SMS ~ 452 € / έτος / 10Κ SMS
   4. https://sms.to/gateway/greece/: 0.044 € / SMS ~ 440 € / έτος / 10Κ SMS
 3. Δημιουργία ομάδων ελέγχου / επικαιροποίησης dataset των μητρώων. Βλ. καταλόγους VQI
 4. Εναρμόνιση κωδικοποίησης νοσημάτων και θεραπειών (ιατρικών πράξεων) με τους νέους καταλόγους ICD1-GrM (https://medicalcodes.instdrg.gr/)
 5. Δημιουργία ομάδων εξαγωγής στατιστικών για το 2023 / ανά μητρώο / ανά νοσοκομείο ?
 6. Σύνταξη / τροποποίηση καταστατικού (γενική συνέλευση, διοικητικό συμβούλιο)
 7. Βράβευση νοσοκομείων σύμφωνα με τις επιδόσεις τους στο HEVAR (βλ. Vascular Surgery Department | Cleveland Clinic)