Αντιγράψτε ολόκληρη τη διεύθυνση. Θα τη χρησιμοποιήσετε πιο κάτω στην εγκατάσταση της εφαρμογής HEVAR στο κινητό σας. Προσοχή, το πεδίο αντιγραφής να περιέχει όλα τα στοιχεία με πράσινο χρώμα.

https://vascularregistry.gr/registry/