Το HEVAR διαθέτει μέχρι τώρα 3 διαφορετικά μητρώα (modules). Αυτά είναι:


Aortic Aneurysm Disease

Το μητρώο Aortic Aneurysm Disease αναφέρεται στο σύνολο των περιπτώσεων ανευρυσματικής νόσου της αορτής. Επιπρόσθετα δύνανται να καταγράφονται και άλλες περιπτώσεις που δεν ανήκουν πάντα αιτιολογικά στην παθολογία της ανευρυσματικής νόσου αλλά θεραπευτικά συχνά συμπεριλαμβάνονται.

Συγκεκριμένα είναι δυνατό να καταγραφούν οι ακόλουθες παθήσεις:

 1. Εκφυλιστικά ανευρύσματα αορτικού τόξου, θωρακικής αορτής, θωρακοκοιλιακής αορτής, κοιλιακής αορτής, λαγονίων αρτηριών
 2. Αορτικά ανευρύσματα από παθήσεις του συνδετικού ιστού (Marfan’s, Ehlers-Danlos κλπ)
 3. Φλεγμονώδη ανευρύσματα αορτής
 4. Διαχωριστικά ανευρύσματα αορτής
 5. Μυκωτικά ανευρύσματα αορτής, αορτίτιδα
 6. Παρα-αναστομωτικά ανευρύσματα / ψευδοανευρύσματα αορτής
 7. Λοιμώξεις αορτικών μοσχευμάτων – αορτοεντερικές επικοινωνίες
 8. Επεμβάσεις αορτής μετά από EVAR/TEVAR – endoleak
 9. Διαχωρισμός αορτής (οξύς / υποξύς)
 10. Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα αορτής
 11. Διατιτραίνον έλκος αορτής
 12. Τραύμα αορτής

Δομή μητρώου Aortic Aneurysm Disease

Πίσω στα περιεχόμενα

Carotid Artery Disease

Το μητρώο Carotid Artery Disease αναφέρεται στο σύνολο των παθήσεων των καρωτίδων.

Συγκεκριμένα είναι δυνατό να καταγραφούν οι ακόλουθες παθήσεις:

 1. Αρτηριοσκληρυντικής αιτιολογίας στενώσεις των καρωτίδων
 2. Στενώσεις καρωτίδων λόγω ινομυικής δυσπλασίας
 3. Διαχωρισμός καρωτίδας
 4. Αρτηρίτιδα καρωτίδας (Takayasu disease κλπ)
 5. Επαναστένωση καρωτίδας
 6. Ανεύρυσμα καρωτίδας
 7. Οξεία θρόμβωση καρωτίδας
 8. Όγκος καρωτιδικού σωματίου

Δομή μητρώου Carotid Artery Disease

Πίσω στα περιεχόμενα

Lower Limb Ischemia

Στο μητρώο Lower Limb Ischemia καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις ισχαιμίας κάτω άκρων, χρόνιας ή οξείας. Σε αυτό το μητρώο είναι δυνατό να καταγράφονται και οι ακρωτηριασμοί των κάτω άκρων ανεξαρτήτου αιτιολογίας καθώς επίσης και οι επεμβάσεις των κάτω άκρων για ανευρυσματική νόσο.

Συγκεκριμένα είναι δυνατό να καταγραφούν:

 1. Χρόνια ισχαιμία κάτω άκρων αρτηριοσκληρυντικής αιτιολογίας
 2. Ανευρυσματική νόσος κάτω άκρων (ιγνυακή, μηριαία)
 3. Αγγειίτιδα κάτω άκρων (Takayasu arteritis κλπ)
 4. Νόσος Buerger
 5. Οξεία ισχαιμία κάτω άκρων
 6. Αγγειακό τραύμα κάτω άκρων

Δομή μητρώου Lower Limb Ischemia

Πίσω στα περιεχόμενα