Νέα έκδοση Aortic Aneurysm Disease Registry

Αναρτήθηκε νέα έκδοση της Aortic Aneurysm Disease Registry. Περιλαμβάνει μικρού τύπου αλλαγές αλλά και μία σημαντική προσθήκη. Συγκεκριμένα, προστέθηκε στις θεραπευτικές λύσεις η επιλογή Ch-TEVAR (Chimney TEVAR).

Συνεχίστε την ανάγνωση →